תנאי שימוש

תנאי השימוש של  "אנג'י מוטורס בע"מ"

עודכן לאחרונה: 23 באוקטובר, 2017

אנג'י מוטורס בע"מ ("אנחנו", "החברה", "אנג'י") מברכת אותך ("המשתמש/ים", "אתה") על השימוש באפליקציית אנג'י, באפליקציה האינטרנטית הזמינה באתר web.engieapp.com וכן באתר האינטרנט Engieapp.com ("אפליקציה", "אפליקציה אינטרנטית", "אתר", ובאופן כולל – "השירות"). השימוש בשירות הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן:

 1. הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה ו/או בעצם השימוש בשירות, ובפרט בעצם הרישום ו/או פתיחת חשבון הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב"מדיניות הפרטיות" של החברה הנמצאת בלינק engieapp.com/privacy-policy (להלן "התנאים"). אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים/ות בקשר לשימוש בשירות. אתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה ובינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש בשירות או מגישה אליו.

הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות אך מתייחס לשני המינים.

 1. השירות

אנג'י מציעה שירות המאפשר ביצוע אבחון לרכב ומתן הצעות משירותים נלווים בתחום אחזקה ושימוש ברכב המסופקים על ידי צדדים שלישיים, וניתנים בין היתר בהתאם לאבחון שמבוצע ברכב. האבחון מתבצע על ידי מחברOBD  (להלן: "המחבר") אשר מחובר למחשב הרכב ומשדר את הנתונים באמצעות Bluetooth ,WiFi , או באמצעות דרכים חלופיות המאפשרות להתחבר למחשב המכונית דרך פלטפורמות צד שלישי, אל האפליקציה המותקנת על מכשיר נייד המקושר למחבר. האבחון מתבצע ביוזמת המשתמש באופן אקטיבי או באופן אוטומטי, במידה והמשתמש נמצא ברכב והאפליקציה פועלת (על מסך המכשיר או ברקע).

ניתן לרכוש את המחבר באמצעות האתר כמפורט בתנאי שימוש אלה להלן. במקרים מסוימים ייתכן ותקבל ו/או יוצע לך לרכוש את המחבר מאת צד שלישי שהינו שותף עסקי של החברה.

בנוסף, באתר ניתן למצוא מידע מקיף על המערכות והטכנולוגיה של החברה וכן תכנים נוספים רבים הקשורים לשירות (כולל פרטי התקשרות, קטעי וידאו, חומר כתוב, סלוגנים, סמלי הלחצנים, תמונות, אוספי נתונים, קישורים, תוכן מיוחד אחר, מסמכים, נתונים, גרפיקה נלווית, קניין רוחני ועוד). בנוסף, האתר מאפשר למשתמשים להירשם לרשימת התפוצה של החברה, אשר תאפשר למשתמשים לקבל עדכונים אודות פעילות החברה.

שים לב, אנג'י היא רק פלטפורמה להערכות, אבחונים ומתן הצעות מצדדים שלישיים. אנג'י אינה ולא תהיה חלק מהעסקה שאתה עשוי לבצע מול כל צד שלישי בשום דרך.

המחבר אינו מיוצר על ידי אנג'י, אינו נבדק על ידי החברה ואינו מכוסה באחריות החברה.

 1. רישום לשירות

חלק מן האפשרויות ומאפייני השירות פתוחים אך ורק למשתמשים רשומים אשר יצרו חשבון אישי ("חשבון"). כדי ללמוד עוד אודות סוג המידע האישי שנאסף על ידי החברה כאשר המשתמש נרשם לשירות, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו באתר. במהלך פתיחת החשבון עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור את החשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני מדויקת. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. אם ברצונך לשנות סיסמה, לשחזר סיסמה, לשנות את שם משתמש בחשבון שלך ו/או למחוק את החשבון הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתוsupport.il@engieapp.com . ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

 1. רכישת המחבר

האתר מאפשר, בין היתר, את רכישת המחבר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור באופציית הרכישה, ולאחר מכן יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המחבר ומחיר המכירה (להלן "דף המוצר"). לתשומת ליבך, אנג'י רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המחבר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש המבקש לבצע הזמנה של המחבר (להלן: "הרוכש") ולהזין מספר פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, ואמצעי תשלום (כרטיס אשראי או חשבון Paypal).

לתשומת ליבך, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. לאנג'י עומדת הזכות לקבל שיפוי מלא ממגישי פרטים כוזבים, ו/או עשויה לנקוט בצעדים משפטיים בהתאם, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים.

במעמד ביצוע ההזמנה תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום ועם קבלת אישור ההזמנה מחברת כרטיסי האשראי או Paypal, תימסר לרוכש הודעה מתאימה שההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המחבר, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. יודגש שחברת הסליקה וחברת Paypal  אינן אחראיות לעסקה שבין אנג'י לרוכש, לרבות אחריות וקשר למחבר המסופק על ידי אנג'י, ובכלל זה טיב המחבר ו/או אספקתו.

השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהמחבר קיים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה שהמחבר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אנג'י רשאית להודיע לרוכש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר לרוכש באמצעות דואר אלקטרוני. במקרה כאמור, לא תהיה לרוכש טענה כלשהי כנגד אנג'י ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר הרוכש על כל טענה כאמור. אנג'י שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המחברים בכל הזמנה.

הרוכש רשאי לבחור באספקת המחברים באמצעות משלוח בתוספת תשלום (להלן: "דמי משלוח") המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו. במקרה זה אנג'י תספק לרוכש את המחברים באמצעות דואר ישראל, אשר צפוי להגיע לבית הלקוח כעבור כ- 60 ימים. אנג'י איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה, ובמקרה של איחור בזמן האספקה, אנג'י תפעל על מנת לספק מוצר חלופי בהקדם. לא תתאפשר אספקת מחברים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת מחברים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. אנג'י אינה מחויבת לספק את המחברים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. ניתן לרכוש את המחבר גם בחנויות נבחרות, המצוינות באתר החברה.

 1. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

ביטול הזמנה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). החזר מחיר העסקה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.

ביטול של הזמנה כאמור יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של אנג'י, support.il@engieapp.com.

אנג'י תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המחבר ובין אם בתיאור המחבר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו; אם יתברר לה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המחבר לצד ג' ו/או לסחור בו. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הרוכש בעת הרכישה.

 1. מגבלות שימוש

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש בשירות. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. אינך רשאי (בין עצמך ובין על-ידי מי מטעמך: (א) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את התכנים המופיעים בשירות; (ב) לעשות כל שימוש בתכנים בשירות לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מאנג'י; (ג) ליצור סביבת דפדפן (או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט; (ד) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים ללא קבלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימור ב"רובוט", "עכביש"  (“spider”), יישום לעריכת חיפושים בשירות או בחלקים מהם, לרבות מאגרי המידע אנג'י, או לאחזר מידע מהשירות או מחלקים ממנו, לרבות מאגרי המידע, או באמצעות התקן ידני או אוטומטי, או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים (data mine); (ה) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים; (ו) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת בקשר לשירות כל וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים; (ז) לפגוע בפעולת השירות או להפריע להם, או לפגוע או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את השירות או מאפשרים את זמינותם, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (ח) למכור, לתת רישיון, לעשות שימוש שאינו שימוש אישי או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירות ו/או למחבר ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בתכנים המופיעים בהם; (ט) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של השירות ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאנג'י; (י) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל חלק או מהתכנים אשר מופיעים בשירות;  (י"א) להעביר כל מידע אשר הופק מהשירות ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מאנג'י; (י"ב) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (י"ג) להשתמש בשירות לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית; וכן (י"ד) לעשות שימוש בשירות ו/או בתכנים המוצגים בשירות למטרות מסחריות או מטרות שאינן פרטיות, ללא קבלת הרשאה מפורשת מראש ובכתב מאנג'י.

 1. מדיניות הפרטיות

אנג'י מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על מידע אישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע הנאסף על ידי החברה באמצעות השירות. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות באתר, בלינק engieapp.com/privacy-policy.

 1. זכויות הקניין הרוחני

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש: (א) באפליקציה על גבי טלפון נייד שבבעלותך או בשליטתך; (ב) באפליקציה האינטרנטית; (ג) באתר, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. אין בתנאים אלה בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה ו/או באפליקציה האינטרנטית ו/או באתר או בקשר אליהם, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאים אלה; (ד) המחבר והקניין הרוחני המסופק עימו הינם בהתאם לתנאי השימוש הקבועים בהסכם זה.

אנג'י וכל הלוגואים ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם השירות ("סימני מסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהם אחרים ולוגואים שיכולים להופיע בשירות שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). לא ניתנת זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן שימוש מסוג זה הורשה באופן מפורש בתנאים. השירות, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליו, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel  של השירות), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, "הקניין הרוחני") שייכים ו/או ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל, ארה"ב ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע "הנדסה הפוכה", לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא.

הינך מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים שבשירות הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ו/או סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של החברה או של מעניקי הרישיון לחברה, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה.

 1. זמינות השירות

זמינות השירות וכן פעילותו התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי כגון רשתות התקשורת. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי השירות יהיה זמין תמיד ו/או יפעל בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותו תהיה חופשית מתקלות.

 1. שינויים לשירות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות השירות ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של השירות או של התכנים הכלולים אשר נכללים בשירות שלנו.

 1. הסרת אחריות

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לשימוש בשירות, כולל שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים, לרבות באמצעות שירותי החברה, או תוכן משתמשים (כפי שמוגדר בהמשך), וכן לנזק הנובע משימוש בשירות ו/או במחבר. החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש בשירות, לרבות שירותים הניתנים על ידי צדדים שלישיים לרבות באמצעות שירותי החברה, או תוכן משתמשים, או על כל מידע אחר הנובע משימוש בשירות, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה ובין אם לאו. השירות, לרבות התכנים בו, ניתן למשתמשים "כמות שהם"  (AS IS),ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות, או לאי הפרה או אחריות כלשהיא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש בשירות, או לגבי התוצאה של השימוש בשירות, וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, תועלתיות ויעילות התכנים אשר נכללים בשירות. החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש בשירות יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד. שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שהשימוש בשירות הוא באחריותך הבלעדית.

החברה מבהירה כי היא אינה אחראית לטיבו, איכותו או תפקודו של  המחבר. עם זאת, במקרה שהמחבר שהתקבל אינו תקין, אנג'י תפעל על מנת לספק מוצר חלופי תקין בהקדם.

 1. הגבלת אחריות

החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך באפליקציה, בשירות, בתכנים, והעזרה הניתנים או נמכרים על ידי משתמש אחר, או על כל מידע אחר הנובע משימוש בשירות, מחוסר האפשרות להשתמש בשירות, חוסר היכולת של השירות לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

 1. שיפוי

הינך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מאחד מהבאים: (א) השימוש שלך בשירות; (ב) כל הפרה מצדך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך בשירות (כולל הפרה מצדך של זכויות צדדים שלישיים); וכן (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מהחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש בשירות.

 1. שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל"תנאי השימוש" בשירות ו/או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לשירות. שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב תחת "עודכן לאחרונה", והמשך השימוש שלך בשירות לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

 1. הפסקת פעילות השירות וסגירת חשבון המשתמש

החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לשירות, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או להסיר את חשבון המשתמש שלך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי בפעילותך או שהשימוש שלך בשירות מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו. כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות השירות, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. הינך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות השירות. תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף "כללי", יישארו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.

 1. קטינים

כדי ליהנות משירותי החברה, עליך להיות מעל גיל שש עשרה (16). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש הוכחה לגיל המשתמש, בכל עת, על מנת שנוודא כי משתמשים מתחת לגיל שש עשרה (16) לא עושים שימוש בשירותי החברה. כאשר יובא לידיעת החברה כי משתמש מתחת לגיל שש עשרה (16) עושה שימוש בשירותי החברה, החברה עשויה לחסום למשתמש את הכניסה לשירותי החברה ולמחוק את כל המידע האישי של המשתמש (כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות של החברה).

 1. קישורים לאתרי צדי שלישי

שירותי החברה עלולים להכיל קישורים לאתרי צד שלישי ("אתרי צד שלישי"), בין אם קישורים אלו הוגשו על ידי החברה או על ידי צד שלישי. הקישורים לאתרי צד שלישי זמינים בשירותי החברה הם לנוחות המשתמש בלבד. הנך מכיר בכך שלחברה אין כל שליטה על אותם אתרים, והנך מכיר בכך שהחברה אינה לא תהא אחראית לזמינות של אותם אתרי צד שלישי וכי החברה אינה מקנה חסות ולא תהא אחראית לתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי. הנך מסכים ומכיר בכך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר נגרם, או נטען שנגרם, בקשר עם או כתוצאה משימוש בתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי. רוב אתרי צד שלישי מכילים מסמכים משפטיים בנוגע לשימוש ומדיניות איסוף המידע באותם אתרים, ואנו ממליצים לקרוא את אותם מסמכים לפני השימוש באותם אתרים.

 1. כללי שימוש של ספקי פלטפורמה

מאחר ואתה יכול להוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי (למשל חנות אפליקציות), מספק שירות או מפיץ ("ספקי פלטפורמה"), השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה בקשר לשימוש שלך באפליקציה ("כללי שימוש"). שים לב שכללי השימוש עשויים לחול עליך והאחריות היא שלך לקבוע אי אילו מכללי השימוש חלים על השימוש שלך באפליקציה. הנך מתחייב לעמוד בכל כללי השימוש של ספקי פלטפורמה החלים עליך. כללי שימוש יכולים, במקרים מסוימים,  לגבור על תנאים אחרים לרבות על תנאים אלו. אתה מצהיר בזאת כי אינך מנוע מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה מתוקף כל דין שחל או מכוח כללי שימוש. אסורה במפורש כל הורדה ו/או שימוש באפליקציה על ידי כל אחד המנוע מכל דין שחל או מכללי שימוש מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה. אתה מאשר ומסכים שלספקי פלטפורמה אין כל אחריות לאפליקציה או תוכן הקשור לה. אתה מכיר בזאת שלספקי פלטפורמה אין שום התחייבות לספק כל שירותי תחזוקה ותמיכה ביחס לאפליקציה.

 1. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

השירות עשוי להשתמש או לכלול תוכנה אשר מקורה בצד שלישי, קבצים ורכיבים הכפופים לרישוי קוד פתוח או לתנאים של רישוי צד שלישי ("רכיבי צד שלישי"). תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בהם. אתה מכיר בכך שהחברה אינה הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי. החברה מסירה אחריות והתחייבות מכל סוג שהוא,  באופן מפורש או מכללא, לאיכות, יכולת, תפעול, ביצוע או התאמתו של כל רכיב צד שלישי. בשום פנים ואופן השירות או כל חלק ממנו (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בה) ייחשב כתוכנת "קוד פתוח" או "זמין לציבור".

 1. תוכן משתמשים

השירות מאפשר לך להעלות, לפרסם, להודיע ולאפשר גישה לחומרים אישיים בעלי זכויות יוצרים כגון: חומרים כתובים, תמונות, טקסט, צילומים, ביקורות, דירוגים וכל חומר קניין רוחני אחר ("תוכן משתמשים"). אנא הקפד לשמור ולכבד במהלך השימוש בשירות את הקניין הרוחני, הקניין האישי ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אשר להם יש זכות לתוכן המשתמשים אשר המשתמש מעלה לשירות. החברה לא תישא באחריות לכל אובדן, נזק, עלות או הוצאה אשר המשתמש עלול לחוב בה בשל העלאה של תוכן משתמשים לשירות.

כל עוד תוכן המשתמשים אשר המשתמש מעלה לשירות עומד בכפוף לחוק זכויות יוצרים, התוכן משתמשים יישאר, כל עוד החוק מתיר זאת, בבעלותו של המשתמש. המשתמש מסכים ומצהיר כי תוכם המשתמשים אינו סודי. המשתמש מבין ומסכים כי הוא האחראי הבלעדי לתוכן המשתמשים ולכל תוצאות או השלכות, במישרין ובעקיפין, של פרסום התוכן משתמשים בשירות. המשתמש מצהיר כי תוכן המשתמשים נכון, עדכני, מדויק ושלם. המשתמש מצהיר כי הוא הבעלים החוקי של תוכן המשתמשים אשר העלה לשירות או שבבעלותו (וימשיכו להיות בבעלותו) כל האישורים, היתרים, רישיונות, הסכמות והרשאות מהבעלים החוקי של התוכן משתמשים אשר הועלה לשירות, וכן, כי תוכן המשתמשים אינו מפר כל זכויות קניין של צדדים שלישיים או כל זכויות אחרות (לרבות אך לא רק: מדיניות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים או כל זכויות קניין רוחני אחרות). באחריות המשתמש לקבל את כל ההסכמות הנדרשות על פי כל חוק בהקשר של פרסום כל מידע אישי של אחרים כחלק מתוכן המשתמשים, ועל המשתמש לציית, בהקשר של תוכן המשתמשים, לחוקים של המדינה הרלוונטית. המשתמש מסכים במפורש כי תוכן המשתמשים לא יכיל קידומים לא מורשים, פרסומות, תחרויות או הגרלות. המשתמש מתחייב ומסכים לא להעלות תוכן משתמשים שאינו שייך לו לפי המדינה בה הוא גר או ששימושו על ידי החברה יהיה לא חוקי בקשר לשירות (לרבות אך לא רק חומר: משמיץ, פורנוגרפי, מגונה, מטריד, מאיים, מעליב או מרמה).

למרות שלחברה אין חובה לסנן, לערוך או לנטר את תוכן המשתמשים החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן להסיר או לערוך כל תוכן משתמשים מהשירות מבלי ליידע את המשתמשים מראש, בכל עת ומכל סיבה. המשתמש הוא האחראי היחידי, על חשבונו, ליצירת גיבוי ולהחלפת כל תוכן המשתמשים אשר פורסם בשירות.

כאשר המשתמש מעלה, מפרסם, או מאפשר גישה לכל או לחלק מתוכן המשתמשים בשירות, הוא מעניק לחברה (א) רישיון בלתי חוזר, נצחי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, ניתן להעברה, ניתן להמחאה, עם רשות להענקת רישיונות ובעל רישיון עולמי לשימוש, ייצור מחדש, הפצה, שידור, יצירת יצירות נגזרות, הצגה, העתקה, הפיכה לזמין לציבור ולהציג את תוכן המשתמשים יחד עם השם משתמש של תוכן המשתמשים, בהקשר לשירות בין אם דרך האינטרנט, מכשירים ניידים או כל פורמט מדיה אחר וערוץ מדיה הידועים היום או שיפותחו בעתיד; וכן (ב) לכל משתמש בשירות, רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים להיכנס לתוכן משתמשים ולעשות בו שימוש פרטי ולא מסחרי. החברה רשאית לעשות שימוש ולפרסם כל חלק מתוכן משתמשים ללא הרשאה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מבין ומסכים כי הוא אינו זכאי למנוע העברה של תוכן משתמשים לכל צד שלישי. החברה לא תישא בשום אחריות בגין כל שימוש בתוכן משתמשים אשר נעשה על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, המשתמש מוותר על כל זכות מוסרית אשר עלולה להיות לו כלפי תוכן המשתמשים, ולעד מוותר ומסכים לא לדרוש או לשייך לעצמו כל זכות בתוכן משתמשים.

החברה לא תישא באחריות או בכל תוצאה בגין העלאה, פרסום, הצגה, והפיכה לזמין של התוכן משתמשים בידי המשתמש או כל צד שלישי בשירות, לכל הפסד או נזק, החברה לא תישא באחריות בגין טעות, לשון הרע, קללות או פורנוגרפיה אשר המשתמש ו כל צד שלישי עלול להיחשף אליהם.

 1. שימוש לרעה

החברה דואגת לשלומו של המשתמש. אם אתה חושב כי משתמש אחר התנהג באופן לא ראוי כולל (אך לא רק) תוקפני, אלים, או התנהגות מטרידה מינית, בבקשה דווח מידית אודות המשתמש לרשויות המתאימות ולחברה. החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה מאמין כי עבודתך הועתקה בכל צורה אשר מפרה את זכויות היוצרים, אנא ספק את המידע הבא לנציג זכויות היוצרים של החברה: (א) חתימה ידנית או אלקטרונית של האדם האחראי לפעול בשם בעל זכויות היוצרים; (ב) תיאור של זכויות היוצרים אשר אתה טוען שהופרו; (ג) תיאור של החומר אשר אתה טוען שמפר את זכויות היוצרים או שהוא חלק מפעילות המפרה את זכויות היוצרים ושיש להסירו או להגביל את הגישה אליו יחד עם מידע אודות מיקומו של החומר האמור; (ד) פרטי ההתקשרות שלך, בכדי שהחברה תוכל ליצור עמך קשר, כגון: כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני; (ה) הצהרה לפיה אתה מאמין כי אופן השימוש התוכן משתמשים האמור אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, נציגו או החוק; וכן (ו) הצהרה כי המידע בהודעה לחברה הוא מדויק וכי, בכפוף לעונש על עדות שקר, אתה הוא בעל זכויות היוצרים או המורשה להיות נציג בשמו בכל הנוגע לזכויות היוצרים אשר הופרו לכאורה. את נציג זכויות היוצרים של החברה ניתן להשיג ב"צור קשר".

 1. כללי

תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה. כל תביעה בקשר לשירות זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בשירות תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת, מוקדמת ובכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה. תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים האלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות קודמות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. החברה רשאית גם להמציא הודעות על שינוי בתנאים אלה או בעניינים אחרים על-ידי הצגת הודעות אלה או על-ידי מתן קישור להודעות אלה. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת. עדכונים לשירות עלולים להיות מורדים ומותקנים במכשירך ובמחבר בצורה אוטומטית מעת לעת. העדכונים מתוכננים כדי לשפר, להעשיר ולפתח את השירות בצורה של: תיקוני באגים, אפשרויות משוכללות, פונקציות חדשות והתאמה לגרסאות תוכנה וחומרה חדשות. המשתמש מבין ומסכים לקבל את עדכונים אלה מהחברה ומרשה בזאת לחברה להעביר ולהתקין את העדכונים האמורים בצורה אוטומטית וישירות על המכשיר הנייד, כחלק מהשימוש בשירות. המשתמש מאשר בזאת לחברה להשתמש בשירותי דחיפה בכדי לצרכי תקשורת עם המשתמש דרך המכשיר הנייד.

תנאי שימוש אלו נכתבו באנגלית, ויתכן שתורגמו לשפות אחרות לנוחיותך. אם הגרסה המתורגמת (שאינה אנגלית) של תנאי שימוש אלו מתנגשת בכל דרך שהיא עם הגרסה האנגלית, יחולו הוראות הגרסה האנגלית.

 

 1. יצירת קשר

למידע, שאלות או עדכונים על בעיות, אנא צור קשר אם יש לך שאלות (או תגובות) בנוגע לתנאים, אתה מוזמן לשלוח לחברה בדואר אלקטרוני: support.il@engieapp.com ואנו נעשה מאמצים סבירים כדי לענות ולהגיב בתוך זמן סביר. בעצם יצירת קשר עם החברה, אתה מצהיר כי אתה חופשי לעשות זאת וכי אתה לא מספק לחברה מידע אשר מפר את הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. יתרה מכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות, כולל הקניין הרוחני, הנובעות מההתקשרות, יהיו שייכות לחברה ויחשבו למידע סודי של החברה. מובהר כי השימוש במידע, ככל שיהיה שימוש במידע, יעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ואין החברה מחויבת לעשות שימוש במידע זה או בחלקו.

אינך חייב להיות משתמש רשום לאתר על מנת לבקר בו. עם זאת, על מנת לפנות אלינו באמצעות השירות שלנו, תצטרך למלא ולהשלים את טופס יצירת הקשר. טופס יצירת הקשר דורש את כתובת דואר אלקטרוני ושאר המידע הוא אופציונלי. נוסף על כך, יש באפשרותך ליצור קשר דרך האפליקציה תוך לחיצה על הכפתור "יצירת קשר".