תנאי שימוש

תנאי השימוש של Engie Motors Ltd
אנג’י מוטורס בע”מ (“אנחנו”, “החברה”, “אנג’י”) מברכת אותך (“המשתמש/ים”, “אתה”) על השימוש באפליקציית אנג’י ומזמינה אותך לבקר באתר האינטרנט engiapp.com (“אפליקציה”, “אתר”, “שירותים”). השימוש בשירותים הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

1. הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה לאתר, בעצם השימוש באתר ו/או בעצם התקנת האפליקציה ו/או בעצם השימוש באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בעצם הרישום ו/או פתיחת חשבון הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש אלה (לרבות התנאים המפורטים ב”מדיניות הפרטיות” של החברה (להלן “התנאים”). אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים/ות בקשר לשימוש בשירותים. אתה מאשר כי תנאים אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה ובינך. אם אינך מסכים/מה לתנאים אלה, אנא הימנע/י משימוש באפליקציה או מגישה אליה ומכל שימוש בשירותים.
הסכם זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות אך מתייחס לשני המינים.

2. השירותים

אנג’י מציעה יישום המאפשר ביצוע אבחון לרכב בזמן אמת ומתן הערכות מחיר ממוסכים בקרבת מקום – אשר מציעים לטפל בבעיות שאובחנו. האבחון מתבצע ע”י מחבר OBD (להלן: “המחבר”) אשר מחובר למחשב הרכב אשר משדר את הנתונים באמצעות Bluetooth או WiFi אל האפליקציה המותקנת על מכשיר נייד המקושר למחבר. האבחון מתבצע ביוזמת המשתמש באופן אקטיבי או באופן אוטומטי, במידה והמשתמש נמצא ברכב והאפליקציה פועלת (על מסך המכשיר או ברקע). האתר מספק מידע מקיף ומשאבים על המערכות והטכנולוגיה של החברה ועל תכנים נוספים רבים הקשורים בה (כולל פרטי התקשרות, קטעי וידאו, חומר כתוב, סלוגנים, סמלי הלחצנים, תמונות, אוספי נתונים, קישורים, תוכן מיוחד אחר, מסמכים, נתונים, גרפיקה נלווית , קניין רוחני ועוד תכונות אחרות נלוות). בנוסף, האתר מאפשר למשתמשים להירשם לרשימת התפוצה של החברה, אשר תאפשר למשתמשים לקבל עדכונים אודות פעילות החברה. שים לב, אנג’י היא רק פלטפורמה להערכות אבחון ומחיר. אנג’י אינה ולא תהיה חלק מהעסקה שאתה עשוי לבצע מול המוסך בשום דרך. המחבר אינו מיוצר על ידי אנג’י, אינו נבדק על ידי החברה ואינו מכוסה באחריות החברה.

3. רכישת המחבר

האתר מאפשר, בין היתר, את רכישת המחבר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור באופציית הרכישה, ולאחר מכן יוצג “דף מוצר” בו יופיעו פרטי המחבר ומחיר המכירה (להלן “דף המוצר”). לתשומת הלב, אנג’י רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המחבר מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש המבקש לבצע הזמנה של המחבר (להלן: “הרוכש”) להזין מספר פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, ואמצעי תשלום (כרטיס אשראי או חשבון Paypal). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, אחרת לא תוכל אנג’י להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”).
לתשומת הלב, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמדויקים, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, עשוי להיות חשוף להליכים משפטיים פליליים ו/או אזרחיים. לאנג’י עומדת הזכות לקבל שיפוי מלא ממגישי פרטים כוזבים, ו/או עשויה לנקוט בצעדים משפטיים בהתאם, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים.
במעמד ביצוע ההזמנה תבוצע בדיקה של פרטי אמצעי התשלום ועם קבלת אישור ההזמנה מחברת כרטיסי האשראי או Paypal, תימסר לרוכש הודעה מתאימה שההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המחבר, יתבצע באמצעות אמצעי התשלום מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. יודגש שחברת הסליקה וחברת Paypal אינן אחראיות לעסקה שבין אנג’י לרוכש, לרבות אחריות וקשר למחבר המסופק על ידי אנג’י, ובכלל זה טיב המחבר ו/או אספקתו.
השלמת עסקת הרכישה מותנית בכך שהמחבר קיים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה שהמחבר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אנג’י רשאית להודיע לרוכש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר לרוכש באמצעות דואר אלקטרוני. במקרה כאמור, לא תהיה לרוכש טענה כלשהי כנגד אנג’י ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר הרוכש על כל טענה כאמור. אנג’י שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המחברים בכל הזמנה.
הרוכש רשאי לבחור באספקת המחברים באמצעות משלוח בתוספת תשלום [להלן: “דמי משלוח”] המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו. במקרה זה אנג’י תספק לרוכש את המחברים באמצעות דואר רשום, אשר צפוי להגיע לבית הלקוח כעבור 60 ימים. אנג’י איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של דואר ישראל, לרבות איחור בביצוע האספקה, ובמקרה של איחור בזמן האספקה, אנג’י תפעל על מנת לספק מוצר חלופי בהקדם. לא תתאפשר אספקת מחברים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת מחברים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. אנג’י אינה מחויבת לספק את המחברים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. ניתן לרכוש את המחבר גם בחנויות נבחרות, המצוינות באתר החברה.

4. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

ביטול הזמנה יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). החזר מחיר העסקה בכל מקרה של ביטול יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק.
ביטול של הזמנה כאמור יעשה בכתב באמצעות הודעה לכתובת דואר האלקטרוני של אנג’י, Support@engie.co.il.
אנג’י תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המחבר ובין אם בתיאור המחבר; במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין; אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו; אם יתברר לה כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המחבר לצד ג’ ו/או לסחור בו. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הרוכש בעת הרכישה.

5. מגבלות שימוש

ישנן התנהגויות מסוימות אשר אסורות לחלוטין במסגרת השימוש באפליקציה ובאתר. אנא קרא בקפדנות את האיסורים המופיעים להלן. אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות להלן עלול (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר ובנוסף עלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. אינך רשאי (בין עצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (i) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך, לפרק, להציג בפומבי או להפיץ, בכל דרך, את התכנים המופיעים באפליקציה ובאתר;(ii) לעשות כל שימוש בתכנים באפליקציה ו/או באתר לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את התכנים מבלי לקבל הרשאה מראש בכתב מאנג’י;(iii) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב התכנים של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing ו/או בקישור מתוך הטקסט);(iv) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של משתמש אחר, או לאסוף מידע מזהה ואישי על משתמשים ללא קלת הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על-ידי שימור ב”רובוט”, “עכביש” (“spider”) יישום לעריכת חיפושים באפליקציה ו/או באתר או בחלקים ממנה לרבות מאגרי המידע שלה או לאחזור מידע מהאפליקציה ו/או מהאתר או מחלקים ממנה לרבות מאגרי המידע או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים;(v)(data mine) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, לעקוב, להטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים ;(vi) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת בקשר לאפליקציה ו/או לאתר כל וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות שם כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים או פולשניים;(vii) לפגוע בפעולת האפליקציה והאתר או להפריע להם, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את האפליקציה או מאפשרים את זמינותה, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה;(viii) למכור, לתת רישיון, לעשות שימוש שאינו שימוש אישי או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לשירותים ו/או לאפליקציה ו/או לאתר ו/או למחבר ללא הסכמתה המפורשת של החברה, לרבות שימוש בתכנים המופיעים בהם;(ix) לתחם (frame) או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של האפליקציה ו/או האתר ללא הרשאה מראש מפורשת בכתב מאנג’י;(x) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל חלק או מהתכנים אשר מופיעים בשירותים;(xi) להעביר כל מידע אשר הופק מהשירותים ללא קבלת הרשאה מראש בכתב מאנג’י;(xii) להעביר או להמחות את הסיסמה לחשבון המשתמש, אפילו באופן זמני, לצד שלישי;(xiii) להשתמש בשירותים לכל מטרה שאינה חוקית, בלתי מוסרית או בלתי מורשית,(xiv) לעשות שימוש בשירותים, בתכנים המוצגים בשירותים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות ללא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מאנג’י.

6. יצירת קשר

אינך חייב להיות משתמש רשום לאתר על מנת לבקר בו. עם זאת, על מנת לפנות אלינו באמצעות השירותים שלנו, תצטרך למלא ולהשלים את טופס יצירת הקשר. טופס יצירת הקשר דורש את כתובת דואר אלקטרוני ושאר המידע הוא אופציונלי. נוסף על כך, יש באפשרותך ליצור קשר דרך האפליקציה תוך לחיצה על הכפתור “יצירת קשר”.

7. מדיניות הפרטיות

אנג’י מכבדת את הפרטיות שלך ומחויבת להגן על מידע אישי שאתה משתף עם החברה. אנחנו מאמינים כי למשתמשים שלנו יש את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע הנאסף על ידי החברה באמצעות השירותים. מדיניות הפרטיות של החברה, הנהלים וסוגי המידע אשר נאספים על-ידי החברה מתוארים במדיניות הפרטיות באתר.

8. זכויות הקניין הרוחני

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש: (א) באפליקציה על גבי טלפון נייד שבבעלותך או בשליטתך (ב) באתר, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. אין בתנאים אלה בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה ו/או באתר או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאים אלה (ג) המחבר והקניין הרוחני המסופק הינם בהתאם לתנאי השימוש הקבועים בהסכם זה. אנג’י וכל הלוגואים ושאר המזהים הקניינים בהם משתמשת החברה בקשר עם השירותים (“סימני מסחר של החברה”) הם כולם סימני מסחר ו\או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהם אחרים ולוגואים שיכולים להופיע באפליקציה ו\או שירותים שייכים לבעליהם (“סימני מסחר של צדדים שלישיים”). לא ניתנה זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן עלייך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו אלא אם כן שימוש כזה הורשה באופן מפורש בתנאים. השירותים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנלוות והקשורות אליהם, לרבות המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, גרפיקות, טקסטים, תמונות, עיצובים (כולל ה-look and feel של האפליקציה ו\או השירותים), מפרטים, שיטות, תהליכים, אלגוריתמים, נתונים, מידע טכני, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור ואובייקטים, קבצים, ממשקים, ממשק גרפיים וסודות מסחר, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (ביחד, “הקניין הרוחני”) שייכים ו\או ניתנים ברישיון לחברה ומוגנים בזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות תחת דיני מדינת ישראל, ארה”ב ודינים אחרים. אלא אם כן הותר במפורש בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לפרק, להפריד, להתאים, לתת רישיון משנה, לעשות שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, לחבר, לבצע
“הנדסה הפוכה”, לשלב עם תוכנות אחרות, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות של הקניין הרוחני, בעצמך או על-ידי מישהו מטעמך בכל אופן שהוא. הינך מנוע מלהסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים שבאפליקציה הודעות בדבר זכויות יוצרים, הגבלות למיניהן ו\או סימנים המורים על קיומן של זכויות קניין כלשהן של החברה או של מעניקי הרישיון לחברה, לרבות הסימנים הבאים אשר עשויים להופיע בפלט או בתכנים ©, ®, ™. הינך מתחייב לציית לחוקים החלים בהקשרים אלה.

9. זמינות האפליקציה ו\או השירותים

זמינות השירותים וכן פעילותם התקינה תלויה בגורמים רבים, לרבות שירותים הניתנים בידי צד-שלישי כגון רשתות התקשורת. החברה לא תהא אחראית ואיננה מבטיחה כי השירותים יהיו זמינים תמיד ו\או יפעלו בצורה תקינה בכל זמן ללא הפרעה, או שפעילותם תהיה חופשית מתקלות.

10. שינויים לשירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים וכל שינוי אחר, או להפסיק, זמנית או לצמיתות, את פעילות השירותים ללא הודעה מוקדמת ובכל זמן שתראה לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של השירותים או של התכנים הכלולים אשר נכללים בשירותים שלנו.

11. הסרת אחריות

החברה איננה, במפורש או משתמע, ממליצה, תומכת או נושאת בכל אחריות שהיא לשימוש בשירותים והעזרה הניתנים או נמכרים ע”י השירות משתמש אחר או לנזק הנובע משימוש בשירותים ו\או במחבר.החברה לא תישא באחריות לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, מיוחד, אגבי או ארעי, בין אם נגרם כתוצאה או בקשר לשימוש בשירותים, לרבות השירותים והעזרה הניתנים או נמכרים ע”י משתמש אחר, או על כל מידע אחר הנובע משימוש באפליקציה ו/או בשירותים, בין אם החברה הודיעה למשתמש על אפשרות לנזק כזה. האפליקציה ו\או השירותים, לרבות התכנים הניתנים למשתמשים “כמות שהם” (AS IS), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לרבות בין השאר, אחריות לזכות בעלות, או לאי הפרה או אחריות כלשהיא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה מעניקה מצגים לגבי היכולת או העדר היכולת להשתמש בשירותים, או לגבי התוצאה של השימוש בשירותים, וכן לא תישא בכל אחריות לגבי נכונות, איכות, זמינות, אמינות, שלמות, התאמה, תועלתיות ויעילות התכנים אשר נכללים בשירותים. החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש בשירותים יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות, נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד. שים לב: הינך מודע ומסכים לכך שהשימוש באפליקציה ו\או בשירותים הם באחריותך הבלעדית.
החברה מבהירה כי היא אינה אחראית לטיבו, איכותו או תפקודו של המחבר. עם זאת, במקרה שהמחבר שהתקבל אינו תקין, אנג’י תפעל על מנת לספק מוצר חלופי תקין בהקדם.

12. הגבלת אחריות

החברה (לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים שלה, עובדיה, יועציה וסוכניה) לא תהיה אחראית לכל נזקים, מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על-פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש שלך באפליקציה זו, בשירותים, בתכנים, בשירותים והעזרה הניתנים או נמכרים ע”י משתמש אחר, או על כל מידע אחר הנובע משימוש בשירותים, מחוסר האפשרות להשתמש בשירותים, חוסר היכולת של השירותים לפעול כפי שהוצג לך, פגיעה במוניטין או ברווחים, חוסר היכולת של החברה לפעול בהתאם לתנאים אלה, כל מעשה או מחדל אחר של החברה המבוסס על הפרה של מצגים או התחייבויות של החברה על-פי חוזה, רשלנות, אחריות קפידה או תחת עוולה אחרת, בין אם החברה הודיעה לך על אפשרות שנזק כזה עלול להיגרם ובין אם לאו.

13. שיפוי

הנך מסכים להגן ולשפות את החברה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ:(א) השימוש שלך בשירותים; (ב) כל הפרה מצדך של התנאים האלה; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי אשר קשור לשימוש שלך בשירותים (כולל הפרה מצדך של זכויות צדדים שלישיים); וכן (ד) כל טענה לפיצויים כספיים או אחרים הנובעים מהחלטה שהתקבלה או לא התקבלה או לכל פעולה שננקטה או שלא ננקטה בהסתמך על התכנים, הפלט(ים) או על כל מידע אחר הנובע משימוש בשירותים.

14. שינויים בתנאי השימוש

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל זמן על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר.אנחנו נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, על-ידי החלפת הקישור ל”תנאי השימוש” בשירותים ו\או על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אותה המשתמש ציין במסגרת תהליך הרישום לשירותים.שינויים מהותיים אלה יכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך הנקוב בלינק “עודכן לאחרונה”, והמשך השימוש שלך בשירותים לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. 13. הפסקת פעילות השירותים וסגירת חשבון המשתמש החברה תהא רשאית, בכל זמן, לחסום את גישתך לשירותים, באופן זמני או לצמיתות, להשהות, או להסיר את חשבון המשתמש שלך, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זאת בנוסף לכל תרופה אחרת שתהא קיימת לחברה מכוח הדין, במידה והחברה זיהתה כי בפעילותך או השימוש שלך השירותים מהווה הפרה של התנאים באופן כלשהו. כמו כן, החברה רשאית בכל זמן שהוא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות השירותים, באופן זמני או לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת. הנך מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לאובדן מידע ו\או נזקים כלשהם הנובעים או קשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות השירותים. תנאי השימוש בנוגע לסעיפים הבאים: זכויות קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וההוראות המופיעות בסעיף “כללי”, יישארו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.

15. קטינים

כדי ליהנות משירותי החברה, עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18) אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבקש הוכחה לגיל המשתמש, בכל עת, על מנת שנוודא כי משתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) לא עושים שימוש בשירותי החברה. כאשר יובא לידיעת החברה כי משתמש מתחת לגיל שמונה עשרה (18) עושה שימוש בשירותי החברה, החברה תחסום למשתמש את הכניסה לשירותי החברה ותמחק את כל המידע האישי של המשתמש(כפי שמוגדר במדיניות הפרטיות של החברה).

16. קישורים לאתרי צדי שלישי

שירותי החברה עלולים להכיל קישורים לאתרי צד שלישי (“אתרי צד שלישי”), בין אם קישורים אלו הוגשו ע”י החברה או ע”י צד שלישי. הקישורים לאתרי צד שלישי זמינים בשירותי החברה הם לנוחות המשתמש בלבד. הנך מכיר בכך שלחברה אין כל שליטה על אותם אתרים, והנך מכרי בכך שהחברה אינה לא תהא אחראית לזמינות של אותם אתרי צד שלישי וכי החברה אינה מקנה חסות ולא תהא אחראית לתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי. הנך מסכים ומכיר בכך שהחברה לא תהא אחראית לכל נזק אשר נגרם, או נטען שנגרם, בקשר עם או כתוצאה משימוש בתכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות המוצעים באתרי צד שלישי. רוב אתרי צד שלישי מכילים מסמכים משפטיים בנוגע לשימוש ומדיניות איסוף המידע באותם אתרים. זה תמיד רעיון טוב לקרוא את אותם מסמכים לפני השימוש באותם אתרים.

17. כללי שימוש של ספקי פלטפורמה

מאחר ואתה יכול להוריד את האפליקציה מפלטפורמה של צד שלישי (למשל חנות אפליקציות), מספק שירות או מפיץ (“ספקי פלטפורמה”) השימוש שלך באפליקציה עשוי להיות כפוף לכללי שימוש של ספקי פלטפורמה בקשר לשימוש שלך באפליקציה (“כללי שימוש”). שים לב שכללי השימוש עשויים לחול עליך והאחריות היא שלך לקבוע אי אילו מכללי שימוש חלים על השימוש שלך באפליקציה. הנך מתחייב לעמוד בכל כללי השימוש של ספקי פלטפורמה החלים עליך. כללי שימוש יכולים, במקרים מסוימים, לגבור על תנאים אחרים לרבות על תנאים אלו. אתה מצהיר בזאת כי אינך מנוע מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה מתוקף כל דין שחל או מכוח כללי שימוש. בזאת אסורה במפורש כל הורדה ו/או שימוש באפליקציה על ידי כל אחד המנוע מכל דין שחל או מכללי שימוש מלהוריד ו/או להשתמש באפליקציה. אתה מאשר ומסכים שלספקי פלטפורמה אין כל אחריות לאפליקציה או תוכן הקשור לה. אתה מכיר בזאת שלספקי פלטפורמה אין שום התחייבות לספק כל שירותי תחזוקה ותמיכה ביחס לאפליקציה. במקרה שהאפליקציה הורדה או משתמשת בכל דרך שהיא בתוכנה שמקורה בחנות האפליקציות iTunes אתה יכול, במקרה של תקלה להודיע ל ,Apple Inc. ו Apple Inc. יתנו לך, על פי שיקול דעתם, החזר כספי בגובה מחיר הקנייה של האפליקציה/תוכנה ב- iTunes; לספקי פלטפורמה לא תהיה אחריות אחרת כלשהי ביחס לאפליקציה. כל טענה אחרת, הפסדים, התחייבויות, נזקים, עלויות או הוצאות שניתן לייחסן לכשל באפליקציה יהיו כפופים אך ורק לתנאים אלה. אתה מכיר בזאת שספקי פלטפורמה אינם אחראיים לכל טענה שלך או של צד שלישי הקשור לאפליקציה או להחזקה ו/או לשימוש שלך באפליקציה, כולל, אך לא מוגבל ל: (i) טענות בדבר חבות מוצר; (ii) כל טענה שהאפליקציה אינה פועלת בהתאם לכל חוק או תקנה שחלה; ו- (iii) טענות במסגרת הגנת הצרכן או חקיקה דומה; ביחס לכל טענה מסוג זה יחולו אך ורק תנאים אלו. אתה מאשר ומסכים כי במידה והורדת את האפליקציה מ Apple Inc., Apple Inc. וחברות בת שלה, הם מוטבים לתנאים אלה, וכי ל- Apple Inc. תהיה הזכות לאכוף תנאים אלה כמוטב.

18. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנה אשר מקורה בצד שלישי, קבצים ורכיבים הכפופים לרישוי קוד פתוח או לתנאים של רישוי צד שלישי (“רכיבי צד שלישי”). תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים או הכלולים באפליקציה והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בהם. אתה מכיר בכך שהחברה אינה המחבר, הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי. החברה מסירה אחריות והתחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, לאיכות, יכולת, תפעול, ביצוע או התאמתו של כל רכיב צד שלישי. בשום פנים ואופן האפליקציה או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בה) ייחשב כתוכנת “קוד פתוח” או “זמין לציבור”.

19. ישום לשירותים

עליך ליצור חשבון אישי (“חשבון”) כדי ליהנות מכל שירותי החברה. חלק מן האפשרויות ומאפייני השירות פתוחים אך ורק למשתמשים רשומים. כדי ללמוד עוד אודות סוג המידע האישי שנאסף על ידי החברה כאשר המשתמש נרשם לשירות, אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו באתר. במהלך ההרשמה עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני מדויקת. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה, שם המשתמש והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך על-פי החשבון, ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה. אם ברצונך לשנות סיסמה, לשחזר סיסמה, לשנות את שם משתמש בחשבון שלך ו\או למחוק את החשבון הנך רשאי לפנות אלינו בדואר אלקטרוני אשר כתובתו support@engie.co.il ביטול החשבון יבוצע תוך זמן סביר לאחר פנייתך, ומרגע הביטול לא תוכל עוד להיכנס לחשבון או לצפות בנתונים שבחשבון.

20. תוכן משתמשים

השירות מאפשר לך להעלות, לפרסם, להודיע ולאפשר גישה לחומרים אישיים בעלי זכויות יוצרים כגון: חומרים כתובים, תמונות, טקסט, צילומים, ביקורות, דירוגים וכל חומר קניין רוחני אחר (“תוכן המשתמשים”). אנא הקפד לשמור ולכבד ,במהלך השימוש בשירותים, את הקניין הרוחני, הקניין האישי ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אשר להם יש זכות לתוכן המשתמשים אשר המשתמש מעלה לשירותים. החברה לא תישא באחריות לכל אובדן, נזק, עלות או הוצאה אשר המשתמש עלול לחוב בה בשל העלאה של תוכן משתמשים לשירותים.
כל עוד תוכן המשתמשים אשר המשתמש מעלה לשירותים עומד בכפוף לחוק זכויות יוצרים, התוכן משתמשים יישאר, כל עוד החוק מתיר זאת, בבעלותו של המשתמש. המשתמש מסכים ומצהיר כי תוכם המשתמשים אינו סודי.
המשתמש מבין ומסכים כי הוא האחראי הבלעדי לתוכן המשתמשים ולכל תוצאות או השלכות, במישרין ובעקיפין, של פרסום התוכן משתמשים בשירותים. המשתמש מצהיר כי תוכן המשתמשים נכון, עדכני, מדויק ושלם.
המשתמש מצהיר כי הוא הבעלים החוקי של תוכן המשתמשים אשר העלה לשירותים או שבבעלותו (וימשיכו להיות בבעלותו) כל האישורים, היתרים, רישיונות, הסכמות והרשאות מהבעלים החוקי של התוכן משתמשים אשר הועלה לשירותים, וכן, כי תוכן המשתמשים אינו מפר כל זכויות קניין של צדדים שלישיים או כל זכויות אחרות (לרבות אך לא רק: מדיניות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים או כל זכויות קניין רוחני אחרות).
באחריות המשתמש את כל ההסכמות הנדרשות על פי כל חוק , בהקשר של פרסום כל מידע אישי של אחרים כחלק מתוכן המשתמשים, על המשתמש לציית, בהקשר של תוכן המשתמשים, לחוקים של כמדינה ולחוקים הפדראליים.
המשתמש מסכים במפורש כי תוכן המשתמשים לא יכיל קידומים לא מורשים, פרסומות, תחרויות או הגרלות.
המשתמש מתחייב ומסכים לא להעלות תוכן משתמשים שאינו שייך לו לפי המדינה בה הוא גר או ששימושו על ידי החברה יהיה לא חוקי בקשר לשירותים (לרבות אך לא רק חומר: משמיץ, פורנוגרפי, מגונה, מטריד, מאיים, מעליב או מרמה).
למרות שלחברה אין חובה לסנן, לערוך או לנטר את תוכן המשתמשים החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וכן להסיר או לערוך כל תוכן משתמשים מהשירותים מבלי ליידע את המשתמשים מראש, בכל עת ומכל סיבה. המשתמש הוא האחראי היחידי, על חשבונו, ליצירת גיבוי ולהחלפת כל תוכן המשתמשים אשר פורסם בשירותים.
כאשר המשתמש מעלה, מפרסם, או מאפשר גישה לכל או לחלק מתוכן המשתמשים בשירותים, הוא מעניק (i) לחברה רישיון בלתי חוזר, נצחי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, ניתן להעברה, ניתן להמחאה, עם רשות להענקת רישיונות ובעל רישיון עולמי לשימוש, ייצור מחדש, הפצה, שידור, יצירה, גזירה מהתוכן, הצגה, העתקה, הפיכה לזמין לציבור ולהציג את תוכן המשתמשים יחד עם השם משתמש של תוכן המשתמשים, בהקשר לשירותים בין אם דרך האינטרנט, מכשירים ניידים או כל פורמט מדיה אחר וערוץ מדיה הידועים היום או שיפותחו בעתיד; ו (ii) בכפוף לעמוד “הפרופיל שלי”,המצוין במדיניות הפרטיות לכל משתמש בשירותים, רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים להיכנס לתוכן משתמשים שלי ולעשות בו שימוש פרטי ולא מסחרי. החברה רשאית לעשות שימוש ולפרסם כל חלק מן התוכן משתמשים ללא הרשאה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מבין ומסכים כי הוא אינו זכאי למנוע העברה של תוכן משתמשים לכל צד שלישי. החברה לא תישא בשום אחריות בגין כל שימוש בתוכן משתמשים אשר נעשה על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, המשתמש מוותר על כל זכות מוסרית אשר עלולה להיות לו כלפי תוכן המשתמשים, ולעד מוותר ומסכים לא לדרוש או לשייך לעצמו כל זכות בתוכן משתמשים.
החברה לא תישא באחריות או בכל תוצאה בגין העלאה, פרסום, הצגה, והפיכה לזמין של התוכן משתמשים בידי המשתמש או כל צד שלישי בשירותים, לכל הפסד או נזק, החברה לא תישא באחריות בגין טעות, לשון הרע, קללות או פורנוגרפיה אשר המשתמש ו כל צד שלישי עלול להיחשף אליהם.

21. שימוש לרעה

החברה דואגת לשלומו של המשתמש. אם אתה חושב כי משתמש אחר התנהג באופן לא ראוי כולל (אך לא רק) תוקפני, אלים, או התנהגות מטרידה מינית, בבקשה דווח מידית אודות המשתמש לרשויות המתאימות ולחברה. החברה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים. אם אתה מאמין כי עבודתך הועתקה בכל צורה אשר מפרה את זכויות היוצרים, אנא ספק את המידע הבא לנציג זכויות היוצרים של החברה: (i) חתימה ידנית או אלקטרונית של האדם האחראי לפעול בשם בעל זכויות היוצרים; (ii) תיאור של זכויות היוצרים אשר אתה טוען שהופרו; (iii) תיאור של החומר אשר אתה טוען שמפר את זכויות היוצרים או שהוא חלק מפעילות המפרה את זכויות היוצרים ויש להסירו או להגביל את הגישה אליו יחד עם מידע אודות מיקומו של החומר האמור. (iv) פרטי התקשרות איתך בכדי שהחברה תוכל ליצור עמך קשר, כגון: כתובת, מספר טלפון ודואר אלקטרוני; (v) הצהרה לפיה אתה מאמין כי אופן השימוש התוכן משתמשים האמור אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, נציגו או החוק; (vi) הצהרה כי המידע בהודעה לחברה הוא מדויק וכי, בכפוף לעונש על עדות שקר, אתה הוא בעל זכויות היוצרים או המורשה להיות נציג בשמו בכל הנוגע לזכויות היוצרים אשר הופרו לכאורה. את נציג זכויות היוצרים של החברה ניתן להשיג בצור קשר

22. כללי

תנאים אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאים אלה.כל תביעה בקשר לאפליקציה זו או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם).כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באפליקציה זו תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאים אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן על-פי תנאים אלה ללא הסכמה מפורשת מוקדמת בכתב מהחברה. שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על-פי תנאים אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאים אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאים אלה. תנאים אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא המופיע בתנאים האלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה. ניתן יהיה להמציא לך הודעות בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. החברה רשאית גם להמציא הודעות על שינוי בתנאים אלה או בעניינים אחרים על-ידי הצגת הודעות אלה או על-ידי מתן קישור להודעות אלה. אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת. עדכונים לשירותים עלולים להיות מורדים ומותקנים במכשירך ובמחבר בצורה אוטומטית מעת לעת. העדכונים מתוכננים כדי לשפר, להעשיר ולפתח את השירותים בצורה של: תיקוני באגים, אפשרויות משוכללות, פונקציות חדשות והתאמה לגרסאות תוכנה וחומרה חדשות. המשתמש מבין ומסכים לקבל את עדכונים אלה מהחברה ומרשה בזאת לחברה להעביר ולהתקין את העדכונים האמורים בצורה אוטומטית וישירות על המכשיר הנייד, כחלק מהשימוש בשירותים. המשתמש מאשר בזאת לחברה להשתמש בשירותי דחיפה בכדי לצרכי תקשורת עם המשתמש דרך המכשיר הנייד.
למידע, שאלות או עדכונים על בעיות, אנא צור קשר אם יש לך שאלות (או תגובות) בנוגע לתנאים, אתה מוזמן לשלוח לחברה בדואר אלקטרוני: Support@engie.co.il, ואנו נעשה מאמצים סבירים כדי לענות ולהגיב בתוך זמן סביר. בעצם יצירת קשר עם החברה, אתה מצהיר כי אתה חופשי לעשות זאת וכי אתה לא מספק לחברה מידע אשר מפר את הקניין הרוחני של צדדים שלישיים. יתרה מכך ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות, כולל הקניין הרוחני, הנובעות מההתקשרות, יהיו שייכות לחברה ויחשבו למידע סודי של החברה. מובהר כי השימוש במידע, ככל שיהיה שימוש במידע, יעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ואין החברה מחויבת לעשות שימוש במידע זה או בחלקו.

אנג’י מוטורס, יקנעם 3, תל אביב. תא דואר – 9218