Engiepedia
שתף את המאמר:
סעפת פליטה

סעפת פליטה

ע״י Gal Aharon

הרכב שלכם יוצר לא מעט זיהום ואת הזיהום הזה הסביבה צריכה לקבל בלית ברירה. כיצד העשן שנוצר ממנוע הבעירה הפנימית מוצא את דרכו החוצה? זוהי סעפת הפליטה שאחראית על הפעולה. זה הזמן להבין מהי בדיוק סעפת הפליטה, מדוע היא כה חשובה ומה בדיוק התפקיד שלה.

סעפת פליטה

מה התפקיד של מערכת הפליטה?

• ממערכת פליטה הכרחית ברכב שמונע עם בנזין או סולר. אמנם סולר פחות מזהם מבנזין אך עדיין יש צורך בסעפת פליטה גם בשבילו, כאשר רק במנוע חשמלי אין צורך במערכת פליטה כלשהי. התפקיד הראשי של סעפת הפליטה הוא להפחית את זיהום האוויר כתוצאה מהגזים שנשרפים בתהליך הבעירה ליצירת ההנעה ברכב.
• התפקיד הראשי של מערכת הפליטה הוא אמנם למנוע חדירת גזים רעילים אל תא הנוסעים אך היא גם אחראית על הפחתת זיהום האוויר לסביבה כאשר זיהום זה מתאפשר כאשר השריפה אינה שלה. כמו כן, המערכת עוזרת לשיפור ניצול האנרגיה של המנוע ולחיסכון בהוצאת הדלק, וגם לצמצום רעשים מהמנוע עקב פיצוץ הדלק.

מהי סעפת פליטה?

סעפת הפליטה היא למעשה מערכת צינורות שמתחברת למנוע הבעירה ברכב ואל שסתומי הפליטה, שבדרך כלל נמצאים בחלקו האחורי. התפקיד של הסעפת הוא למעשה לרכז את הגזים השרופים ולהעביר אותם מחוצה למכונית. אם המנוע ייתקל בהתנגדות מהגזים, הוא ייאבד משמעותית מכוחו ולכן מערכת הפליטה אחראית בין היתר לשיפור יכולות המנוע כמו שהוזכר לעיל. סעפת הפליטה פותרת את הבעיה של חזרת הלחץ שנוצר מהשריפה לכיוון המנוע, כך לכל שסתום יש את הצינור שלו באורך שווה.

סעפת פליטה שמתאימה לרכב

לכל רכב ממונע חייבת להית סעפת פליטה אך היא צריכה להיות מותאמת לסוג המנוע. לכל רכב רמת בעירה שונה וזאת בהתאם לנפח המנוע ולהספק שלו ולכן גם מערכת הפליטה שלו חייבת להיות בהתאם. אם מערכת פליטה לא תצליח לעמוד בקצב שריפת הגזים של מנוע הרכב זו תהיה בעיה גם למנוע עצמו וכך לסביבה, ולכן קיימים נהלים ברורים לכך. למשל, לרכבי ספורט יש מערכת פליטה איכותית יותר כדי לעמוד בקצב שריפת הדלק המסחרר לעומת רכב פרטי רגיל שבהשוואה אליהן מזהם הרבה פחות.

החל מה-20 לאפריל 2020 שירותי אנג'י לא יהיו זמינים יותר. קרא עוד כאן