Engiepedia
שתף את המאמר:
בולמים לרכב

בולמי זעזועים לרכב

ע״י Gal Aharon

בולמי זעזועים לרכב הם למעשה בולמים המוצמדים לבסיס גלגלי הרכב (בולם אחד לכל גלגל) והם מהווים תופסת למערכת הקפיצים והמתלים בכלי הרכב. מטרת התקנתם של בולמי זעזועים ברכב היא ריכוך מהמורות וזאת הסיבה שאת בולמי הזעזועים מתקינים לרוב באמצעות בולמי זעזועים לרכב שטח. פעולת הבלימה עצמה של בולמי זעזועים לרכב מתבצעת באמצעות בוכנת קפיץ הידראולית המתכווצת במהירות וחוזרת למצבה הרגיל באופן הדרגתי. בולמי זעזועים ברכב נכנסים למעשה לפעולה בכל פעם שהרכב נתקל במהמורות, אך מעבר לעובדה שתפקידם של בולמי הזעזועים הוא לבלום את הזעזוע בעת נסיעה על גבי מהמורות, הם נועדו לצרכי מתן תמיכה מלאה באחיזת הכביש גם בעת סיבוב בכביש מהיר בעלת בלימת הרכב. לפיכך, מעבר לעובדה שהם משמשים כאמצעי לנסיעה חלקה ונעימה יותר גם בדרכים לא סלולות בהן קיימות מהמורות לאורך מסלול הנסיעה, בולמי זעזועים לרכב שטח או לכל רכב רגיל משמשים גם כאמצעי בטיחות.

כיצד תוכלו לדעת עם הבולמים שלכם תקינים?

מערכת הבלימה בכלי הרכב נבדקת במסגרת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב, ומעבר לעבודה שמערכת בלימה לא תקינה לא תאפשר לכם לעבור טסט, מדובר בעניין בטיחותי ראשון במעלה אותו חשוב לבדוק באופן שגרתי גם מחוץ להכנות המקדימות למבחן הרישוי השנתי. ישנן מספר דרכים באמצעותן תוכלו לבצע בדיקת בולמים באופן עצמאי עוד בטרם הגעתם למוסך שירות. אחת מהן קשורה לרעשים השונים העולים ממערכת הבלימה. במידה ובכל לחיצה שלכם על דוושת הבלמים עולה רעש חריקה שאינו טבעי הדבר מעיד על בעיה בבלמים או במתלה המחובר אליהם. במקרים שרעשים אלו מופיעים חשוב לגשת למוסך שירות בהקדם (שימו לב- הרעשים עלולים להופיע למשך מספר ימים ואז להיעלם כלא היו –אבל הדבר איננו מעיד על כל שהבעיה תוקנה מעצמה- גם במקרים בהם הרעש נעלם פנו למוסך שירות בהקדם). כמו כן, אנו ממליצים לכם לקיים בדיקת בלמים במקום החנייה וזאת באמצעות סיבוב ההגה לצד השני באופן כזה שתוכלו להציץ ולקרות את החלק משאחורי הגלגל שהוא למעשה בלם הרכב. במקרים בהם אתם מזהים נזילת שמן מהבלם אנו ממליצים לכם להחליפו בהקדם.

בולמים לרכב

חשוב לציין שבולמים לא תקינים ברכב, מעבר להיבט הבטיחותי, עלולים להוביל לשחיקה מוגברת של הצמיגים, צריכה מוגברת של דלק ואף להופעתם של סדקים בתושבות המנוע במקרים מסוימים ולנזקים בשלדת הרכב. כפועל יוצא מכך, בכל פעם שאתם חווי קושי בבלימה ו/או שומעים רעשים לא טבעיים בכל לחיצה על דוושת הבלם, אנו ממליצים לכם לפנות בהקדם למוסך שירות. ברכבים בהם מותקנים בולמי זעזועים לרכב, הבעיה יכולה להיות גם בבולם הזעזועים עצמו ולאו דווקא בבלם, ושוב, אין זה משנה אם מדובר במערכת בולמי זעזועים ברכב פרטי או מערכת בולמי זעזועים לרכש שטח.

החל מה-20 לאפריל 2020 שירותי אנג'י לא יהיו זמינים יותר. קרא עוד כאן