Engieblog
שתף את המאמר:
מילוי גז חנקן לצמיגים

מילוי גז חנקן בצמיגים – כל היתרונות

ע״י Gal Aharon

מהו גז חנקן לצמיגים ומהם היתרונות הנלווים לניפוח צמיגי הרכב בגז חנקן? כל מה שצריך וחשוב לדעת על גז חנקן לצמיגים בכתבה שלפניכם.

צמיגי הרכב מהווים את אחד מרכיבי הרכב החשופים ביותר למצאי שחיקה ובלאי וזאת לנוכח העובדה הפשוטה שהם נושאים על גביהם את כל משקל הרכב ומהווים למעשה את מקור החיכוך היחידי והתמידי עם הכביש. נסיעה בטיחותית מתחילה בראש ובראשונה בתחזוקה שוטפת של צמיגי הרכב הכוללת בין היתר מעקב אחר לחץ האוויר בגלגלי הרכב וניפוח הצמיגים במידת הצורך והחלפה תקופתית של צמיגי רכב כאשר מופיעים על גביהם סימני שחיקה ובלאי העלולים להוות סכנה בטיחותית למשתמשי הרכב. כמו כן, חשוב לציין שצמיגים תקינים ברכב מאפשרים לכם לא רק למנוע סכנות בטיחותית כאלו ואחרות במהלך הנסיעה אלא גם הם מייעלים את צריכת הדלק ובכך מונעים צריכה מיותרת של דלק. כיום, הדרך האופטימאלית ביותר לניפוח צמיגי הרכב כיום היא באמצעות גז חנקן לצמיגים, עליו נרחיב בשורות הבאות.

מהו גז חנקן לניפוח צמיגי הרכב?

גז חנקן הינו גז לא דליק וזאת בניגוד לתערובות האוויר הרגילה והנפוצה המשמשת לצרכי ניפוח צמיגי הרכב. בתערובת רגילה של אוויר המשמש לצרכי ניפוח צמיגי הרכב ישנם כ-20 אחוזים לערך של חמצן והיתר הינו חנקן, כאשר החמצן הינו גז דליק העלול להוות סכנה משמעותית במקרים בהם קיים לחץ גבוה מדי בצמיג. מנגד, חנקן בצמיגים אינו יכול להתלקח גם במקרים בהם משהו קורה לצמיג.

מילוי גז חנקן לצמיגים

חנקן בצמיגים – כל היתרונות

מעבר ליתרון המרכזי של חנקן בצמיגים בכל הנוגע לבטיחותכם במהלך הנסיעה, מילוי גז חנקן בצמיגים מאפשר לכם ליהנות מיתרונות נוספים הכוללים בין היתר:

• מניעת קורוזיה בג'נטים- תהליכי קורוזיה (החלדה) של הג'טנים נוצרת כתוצאה ישירה לכך שמילוי צמיגי הרכב נעשה באמצעות תערובת אוויר רגילה המשלבת בתוכה חמצן. החמצן למעשה מנטרל את תכונות החוזק של הברזל ממנו מיוצר הג'נט ולאורך זמן הדבר מוביל לקורוזיה בג'נט. מנגד, מילוי גז חנקן בצמיגים מונע חיכוך בין הצמיג לבין פלדת הג'נט ובכך נמנע תהליך של קורוזיה. 

• אורך חיי צמיג ארוכים יותר- הקפדה יתרה על לחץ אוויר תקין (בהתאם להוראות היצרן) תאפשר לכם למנוע חיכוך מוגבר של הצמיג עם הכביש ובכך יופיעו פחות ופחות סימני שחיקה. כאשר אם עושים שימוש בתערובת אוויר רגילה המכילה בתוכה כ-20 אחוזים של חמצן לערך, אתם למעשה נדרשים להקפיד יותר על מילוי אוויר בגלגלי הרכב וזאת לנוכח העובדה שהאוויר המכיל בתוכו חמצן נוטה לעבור דרך שכבות הגומי של הצמיג ולברוח ממנו בתדירות גבוהה יותר. מנגד, מילוי גז חנקן בצמיגים אינו משתחרר מהצמיג בתדירות גבוהה ולכן נמנע מצב של בריחת גז תדירה. כפועל יוצא מכך, הרכב עובד בצורה יעילה יותר המאפשרת לכם ליהנות מחיסכון אנרגטי בכל הנוגע לצריכת הדלק וגם משמירה על חיי הצמיג לתקופות ממושכות יותר.

החל מה-20 לאפריל 2020 שירותי אנג'י לא יהיו זמינים יותר. קרא עוד כאן