Engieblog
שתף את המאמר:
טוטאלוס

מה נחשב לטוטאלוס ומה צריך לעשות מיד אחרי

ע״י Gal Aharon

תאונות הדרכים הפכו לצערנו עניין שבשגרה ובכל יום אנו שומעים על אחדות, ולעיתים על עשרות תאונות דרכים, שבחלקן היו מעורבים נפגעים. מקרים של טוטאלוס הם מקרים נפוצים ויכולים להיגרם במצבים שונים. הורדה מהכביש של רכב בזמן הנסיעה והתנגשות בתמרור צד או אפילו במעקה הבטיחות וסיבות נוספות, כל אלו ועוד עשויות לגרום לנזקים חמורים, לרבות מצב של טוטאלוס, מצב שבו הרכב כבר איננו יכול להמשיך לנסוע על הכביש.

מה זה טוטאלוס

הורדת רכב מהכביש לפירוק נדרשת, בין היתר, במקרים של טוטאלוס. הורדה מהכביש במצבים אלה היא הפתרון היחיד, שכן הרכב איננו במצב כשיר לנסיעה ומערכותיו אינן פועלות. במקרים של טוטאלוס הרכב ניזוק באופן משמעותי, כך שאיננו יכול לשוב לכביש ומומלץ לבחון את מצבו על מנת להעריך את המשך הטיפול. הורדת רכב מהכביש לפירוק, במצבים כאלה, קשורה לאובדנו המוחלט של הרכב. הורדה מהכביש במצב כזה היא לאחר שהוחלט כי הינו במצב שאיננו מאפשר את תיקונה, דבר אותו קובע שמאי רכב לאחר בדיקתו.

טוטאלוס

על פי תקנות משרד התחבורה, מצבים המצריכים הורדת רכב מהכביש הם מצבים בהם הכלל יצא משימוש או שתיקון הנזק שנגרם לו הינו בשווי של 60 אחוזים ומעלה משוויו הכולל.
הורדת רכב מהכביש לפירוק והעובדה שאיננו יכול לחזור ולשרת את בעליו הן החלטות המתקבלות על ידי שמאי, הבוחן הן את מצבו של הרכב והן את שוויו של אותו דגם על פי מחירון נוכחי.

השמאי מעריך את שווי הרכב ואם מוצא כי תיקונו, לאחר שנפגע, יהיה בשווי של 60 אחוזים מערכו, מחליט כי זהו מצב של טוטאלוס, שבו יידרש על חברת הביטוח לשלם לבעליו את הפיצוי המגיע לו, כמוזכר בתנאי הפוליסה.

חשוב לדעת

לצד מצב של טוטאלוס ייתכן מצב אחר, המכונה “אבדן להלכה”. מצב כזה מוגדר במקרים בהם נגרמה פגיעה לרכב שתיקונה הינה בשווי של בין 40 אחוזים ל-50 אחוזים משוויו של הרכב. במקרים כאלה לא מדובר באובדנו המוחלט של הרכב, אך בתיקון שלא תמיד משתלם לבצעו בשל עלותו הגבוהה. במצבים מסוג זה תמליץ לרוב חברת הביטוח למכור את הרכב לסוחר מכוניות